Pirkimo-pardavimo taisyklės (Sutartis)

1. Sutartyje vartojamos savokos

1.1. Pardavėjas – UAB „Amalgamus“, įm. k. 304710374, tel. +37068713383, el.p. info@amalgamus.lt, internetinės svetainės adresas https://www.amalgamus.lt/

1.2. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, įsigyjantis prekę(-es) Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, esančioje internetiniu adresu  https://www.shop.amalgamus.lt/

1.3. Prekė (prekės) – Pirkėjo užsakyta(-os) prekė(-ės) elektroninėje parduotuvėje, priklausančioje Pardavėjui.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas. Kiekvienas iš jų atskirai gali būti vadinamas Šalimi.

1.5. Taisyklės – šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.

1.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės – aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms” taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekę(-es).

2.2. Taisyklėse nustatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekę(-es) Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytą(-as) prekę(-es) ir atsiskaityti už ją (-as) Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

3. Pirkimo-pardavimo sutartis ir jos sudarymas

3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje pasirenka norimą prekę arba suformuoja prekių krepšelį, nurodo visus būtinus duomenis ir, susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

3.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjo teisės:

4.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjui priklausančioje elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.1.2. Pirkėjas, remiantis numatytais ES teisės aktais ir LR Civilinio kodekso nuostatomis, turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų nuo prekės gavimo (pristatymo) dienos, pranešant raštu apie tai Pardavėjui.

4.1.3. Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.1.2. punkte nurodyta teise grąžinti prekę(-es) tuo atveju, jeigu prekė(-ės) nebuvo sugadinta(-os), dėvėta(-os) ir nepasikeitė jos(-ų) prekinė išvaizda.

4.1.4. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti neteisine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp Pardavėjo ir Pirkėjo kilusius ginčus.

4.1.5. Pirkėjas turi kitas ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Pirkėjo įsipareigojimai:

4.2.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę(-es) ir atsiskaityti už prekę(-es) ir jos(-ų) pristatymą.

4.2.2. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant padaryti pakeitimus registracijos formoje, jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys.

4.2.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O jeigu taip atsitinka, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje „ www.shop.amalgamus.lt“ nurodytais kontaktais, kad Pardavėjas galėtų panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjo teisės:

5.1.1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus. Išskirtiniais atvejais, Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.1.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali laikinai arba visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą tik pristatęs visas apmokėtas prekes.

5.1.3. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekę(-es) per 3 (tris) darbo dienas.

5.1.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.1.5. Pardavėjas turi kitas ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

5.2.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti prekės(-ių) pristatymą Pirkėjo registracijos formoje nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie pageidavimą prekę(-es) gauti kitu tiksliai Pirkėjo nurodytu adresu.

5.2.3. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis vadovaudamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

5.2.4. Pardavėjas, dėl svarbių priežasčių negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės (-ių), įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę(-es). Tačiau, Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekės(-ių) nepristatymą.

5.2.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6. Prekių pristatymas

6.1. Visus mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytus juvelyrikos dirbinius (toliau - prekes) pristatome NEMOKAMAI visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją vasaros sezono metu).

6.2. Prekė Lietuvoje siunčiama per kurjerių tarnybą arba paštomatu. Siuntos dažniausiai yra pristatomos tarp 08:00 ir 18:00 val. Būtina nurodyti Gavėjo vardą, pavardę, tikslų adresą ir telefono numerį, kad kurjeris galėtų su Jumis susisiekti ir sutarti dėl patogaus pristatymo laiko.

6.3. Visi užsakymai Lietuvoje, gauti iki 13:00 val., bus išsiųsti tą pačią darbo dieną. Užsakymo gavimo laiku yra laikomas laikas, kai pilnas apmokėjimas yra įskaitytas į Pardavėjo banko sąskaitą.

6.4. Jei užsakymas yra atliktas po 13:00 val., jis bus išsiųstas vėliausiai kitą darbo dieną (nuo pirmadienio iki penktadienio).

6.5. Užsakymai, atlikti savaitgalį, bus išsiųsti pirmadienį.

6.6. Dažniausiai siunta Pirkėją pasiekti turi jau kitą darbo dieną po išsiuntimo. Mažesnių miestų gyventojams pristatymas gali užtrukti iki dviejų darbo dienų. Tačiau Pardavėjas neprisiima atsakomybės ir neatsako už trečiųjų asmenų vykdomo pristatymo terminą.

6.7. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Ne vėliau kaip Prekių pristatymo dieną Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjo elektroninio pašto adresu patvirtinti, kad prekės yra gautos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Nesilaikant šiame straipsnyje nustatytos informavimo tvarkos laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo neturi.

6.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekių būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame Prekių perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar prekes pristačiusiam kurjeriui, surašyti laisvos formos Prekės pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.10. Jeigu prekės Pirkėjas negauna ir siuntimo kompanija grąžina ją atgal dėl klaidingai nurodyto adreso, papildomas siuntimo išlaidas padengti turės Pirkėjas. Prekės kaina bus perskaičiuojama iškart, kai ji bus grąžinta UAB “Amalgamus”. Su Pirkėju bus nedelsiant susisiekta ir apie tai informuota.

6.11. Esant poreikiui, tą pačią dieną Pirkėjas prekę gali atsiimti „ Amalgamus“ juvelyrikos namų salone adresu Kalvarijų g. 59, Vilnius. Tokiu atveju, perkant elektoninėje parduotuvėje reikia pasirinkti pristatymo būdą "Atsiimti parduotuvėje". Atvykusio atsiimti prekę asmens vardas ir pavardė turi sutapti su mokėtojo vardu ir pavarde (privalu turėti asmens dokumentą).

7. Apmokėjimas

7.1. Sumokėti už Prekę (-es), perkant elektroninėje parduotuvėje www.shop.amalgamus.lt, galima šiais būdais:

•bankiniu pavedimu iš bet kurio Lietuvos banko į įmonės sąskaitą (UAB "Amalgamus" A.s. Nr.: LT937180300029467875 AB Šiaulių bankas). Į mokėjimo paskirtį būtina įrašyti Užsakymo ID bei pilną vardą ir pavardę. Užsakymas bus pradėtas vykdyti tik po pinigų įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;

8. Prekių kokybė, garantija ir grąžinimas

8.1. Pardavėjas garantuoja, kad visų Prekių kokybė atitinka tarptautinius bei Lietuvos prabavimo rūmų nustatytus kokybės standartus. Visos Prekės yra pažymėtos teisės aktų reikalavimus atitinkančiais kokybės ženklais: prabomis, brangakmenių sertifikatais, atsakomybės ženklais. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

8.3. Pardavėjo parduodamoms prekėms galioja garantija, numatyta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse. Prekėms suteikiama 2 metų teisinė garantija. Per pirmuosius 12 mėn. Išryškėjęs prekės defektas priimamas kaip egzistavęs pardavimo metu. Tokiu atveju, prekė  nemokamai pataisoma, pakeičiama, o nesant tokios galimybės - sumažinama prekės kaina arba grąžinami sumokėti pinigai. Tačiau, Pirkėjas neturi teisės nutraukti Pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

8.4. Prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.

8.5. Pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos internetu, atsisakymo tvarka (prekės grąžinimas):
Pirkėjas, įsigijęs tinkamos kokybės prekę, per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos gali atsisakyti nuotolinės sutarties, t.y. nenurodydamas priežasties gali grąžinti Pardavėjui kokybišką prekę. Tokiu atveju Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie sutarties atsisakymą, pateikdamas Pardavėjui užpildytą sutarties atsisakymo formą (čia) arba aiškų pareiškimą, kuriame būtų aiškiai išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo dienos išsiųsti arba perduoti prekę Pardavėjui.

8.6. Tinkamos kokybės grąžinama prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, išsaugota jos vartojamoji savybė bei prekė nepraradusi prekinės išvaizdos, taip pat Pirkėjas turi turėti įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Pardavėjas turi teisę prekės nepriimti atgal ir pinigų negrąžinti, jei kokybiškos prekės pakuotė ir/ar kokybės sertifikatai/etiketės yra pažeistos arba yra matomos prekės dėvėjimo žymės. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę prekę atsiimti atgal.
8.7. Gavus grąžinamą prekę, jeigu yra visos pinigų grąžinimo sąlygos, visos Pirkėjo sumokėtos sumos, įskaitant prekės pristatymo Pardavėjui išlaidas, grąžinamos per 14 dienų į raštiškame prašyme nurodytą banko sąskaitą.
8.8. Pardavėjas pasilieka teisę vartotojų grąžintas prekes, kurios buvo įsigytos el. parduotuvėje, patikrinti Lietuvos Prabavimo rūmuose, kad būtų įsitikinta, ar prekė yra grąžinta tokia, kokia buvo išsiųsta. Tai ypač galioja perkant prekes su briliantais. Tik gavus analizės rezultatus Pardavėjas grąžins pinigus Pirkėjui. Tai gali užtrukti iki 14 darbo dienų.
8.9. Individualiai užsakant prekes iš el. parduotuvės www.shop.amalgamus.lt (kai prekių nėra sandėlyje ir ji užsakoma ir/ar gaminama specialiai Pirkėjui) grąžinimas galimas tik tada, jei prekė yra nekokybiška. Siuntimo atgal išlaidas apmoka Pardavėjas.
8.10. Jeigu prekės Pirkėjas negauna ir siuntimo kompanija grąžina ją atgal Pardavėjui dėl klaidingai nurodyto adreso, papildomas siuntimo išlaidas padengti turės Pirkėjas.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetine parduotuve.
9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
9.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas ši asmenį laiko Pirkėju.
9.5. Pirkėjui užsakius Prekes, Pardavėjas gali nutraukti sudarytą sutartį, jeigu neturi užsakytos Prekės; Pardavėjui kilo įtarimas, kad Pirkėjas pateikė netikslius asmens duomenis ir/arba Pardavėjui nepavyko susisiekti su Pirkėju 3 (trijų) dienų laikotarpyje. Pardavėjas nekompensuoja dėl tokio sutarties nutraukimo atsiradusios žalos.
9.6. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus teisioginius nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.
9.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.8. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jei tokio nevykdymo priežastis buvo nenugalima jėga ir privalo nedelsiant apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą informuoti kitą šalį.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.
10.3. Visi ginčai, nesutarimai ir reikalavimai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kylantys iš šios Sutarties ar su ja susiję, nagrinėjami ir sprendžiami derybų keliu. Derybų pradžia laikytinas vienos Šalies raštiškas kreipimasis į kitą, nurodant ginčo dalyką, kaltus Šalies veiksmus, kurie pažeidžia kitos Šalies teises, pažeidimų pašalinimo būdą ir terminus.
10.4. Visi ginčai, kilę dėl šios Sutarties įgyvendinimo, sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka spendžiančią Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, buveinės adesas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
10.5. Prašymus ar skundus Pirkėjas gali pateikti elektroninėje vartotojų ginčo sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
10.6. Kiek nenumatyta šiose Taisyklėse, Šalių teisiniams santykiams taikomos Lietuvos Respublikos atitinkamų teisės normų nuostatos.